top of page

Välkomstbrev och information från EMI – 

Elevhälsans Medicinska Insatser 

Redan när ditt barn började i förskoleklass lade skolsköterskan upp en elevhälsovårdsjournal där all dokumentation gjordes utifrån elevhälsans medicinska insatser, EMI.

 

För att kunna rekvirera ditt barns kopia på elevhälsovårdsjournal från föregående skola behöver vi ett medgivande från vårdnadshavare eller gymnasieelev. Detta medgivande innebär att ni tackar ja till elevhälsovård. 

 

För att vi inom elevhälsans medicinska del (skolsköterska och skolläkare) ska kunna möta dig och din ungdom på bästa sätt behöver vi veta om det är något särskilt kring hens hälsa som kan komma att påverka studiesituationen. Vänligen fyll i dessa två enkäter.

 

Identifiering sker med  BankID. Saknar man BankID eller det finns frågor och funderingar är man välkommen att kontakta skolsköterskan.

bottom of page