top of page

Vi tillämpar de nationella regler som finns för elevers resor mellan skolan och hemmet, SFS 1991:1110. Detta innebär att terminsbiljett, som gäller vardagar mellan 04:30-19:00, skall tilldelas de elever där avståndet mellan skolan och hemmet är 6,1 km eller mer.

E-biljetten ska laddas upp på SL-appen på din telefon eller på ett grönt SL-kort . Har du inget grönt kort sedan tidigare får du ett av skolan. Dessa delas ut av din mentor på uppropsdagen.

1. Aktivera E-biljett

Min profil i Schoolsoft

Eleven loggar in i Schoolsoft här. Under min profil och fliken ”Mina kort” längst upp till höger finner du din unika länk till E-biljetten.

OBS: Länken är personlig och får inte delas med någon annan. Skolan delar inte ut fler E-biljetter ifall detta skulle ske, och inte heller fler gröna SL-kort.

Klicka på länken ”Biljettlänk”. Länken leder till en sida som är unik för just den E- biljetten.

 

Om E-biljetten ska laddas upp på ett grönt SL-kort:

Följ stegen och ange numret på det gröna kort som biljetten ska laddas upp på. När du har laddat på din biljett ska du registrera ditt kort för förlustgaranti, om kortet inte redan är registrerat på dig sedan tidigare.

Tappar du bort ditt kort och inte har registrerat kortet på ”Mina biljetter” kommer skolan inte ha möjlighet att tilldela dig ett nytt SL-kort eller E-biljett.

Förlustgaranti gäller alltså enbart när E-biljetten har kopplats till det gröna SL-kortet som du ska registrera på ”Mina biljetter” i steg 2.

 

Om E-biljetten ska laddas upp i SL-appen:

För att lösa in biljetten som en appbiljett klickar du in dig på "Lös in värdekod" längst ner på Biljetter-fliken i appen och väljer där att lösa in biljetten till din app.

Under Mer i appen aktiverar du förlustgaranti.

2. Förlustgaranti

Om E-biljetten laddats upp på ett grönt SL-kort:

Gå in på sidan https://sl.se/privat/biljetter/mina-biljetter och logga in.

 

Registrera SL-kortet genom att fylla i kortnumret som finns på baksidan av kortet. Genom att registrera kortet där blir det registrerat för förlustgaranti. Kontrollera att du fyllt i rätt siffror.

Om E-biljetten laddats upp i SL-appen:

Om du väljer att ha biljetten i appen så behöver du aktivera förlustgarantin i appen. Under Mer hittar du förlustgaranti där du följer stegen för att aktivera.

Vid förlust

Om du skulle råka ut för förlust av ditt SL-kort behöver du själv ringa till Sl:s Kundtjänst på 08-600 10 00 och anmäla detta. För att du ska få ett nytt kort måste du ha aktiverat din förlustgaranti innan förlusten.

Skolan ger alltså inte ut nya länkar eller kort vid förlust. Nytt kort behöver du handla själv och ny länk sker helt via SL.

SL-kort

bottom of page